MATEŘSKÁ ŠKOLA SKŘIVÁNEK
ÚSTÍ NAD LABEM, STŘÍBRNICKÉ NIVY 2429/6
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Aktuální články

Rubriky

Odkazy

Informace k elektronickému zápisu 2018

Publikováno: 09.03.2018 Rubrika: Informace pro rodiče

Sběr přihlášek (vlastní zápis) proběhne v termínu :


14.5.2018 od 9.00 hod do 12.00 hod a od 13.00 hod do 16.00 hod. a 

15.5.2018 od 9.00 hod do 12.00 hod v ředitelně MŠ.


Rodiče, kteří nemají přístup k internetu si mohou přihlášku vyzvednout v těchto termínech :


19.4.2018 od 10.00 hod do 13.00 hod a

07.5.2018 od 12.00 hod do 15.00 hod.


Nezapomeňte kartičku zdravotního pojištění dítěte. 


Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitelky MŠ Skřivánek dne 17.5.2018 od 10.00 do 12.00 hod.


Do MŠ Skřivánek by mělo být přijato 21 nových dětí (počet dětí je nižší kvůli plánovaným odkladům školní docházky).


https://zapisms.usti-nad-labem.cz