MATEŘSKÁ ŠKOLA SKŘIVÁNEK
ÚSTÍ NAD LABEM, STŘÍBRNICKÉ NIVY 2429/6
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Aktuální články

Rubriky

Odkazy

Provoz MŠ

Publikováno: 01.09.2013 Rubrika: Informace pro rodiče

Provoz v mateřské škole je od 06.00 do 16.30

Vzhledem k počtu dětí je upraven takto :

Dopoledne :

Od 06.00 do 07.00 se všechny děti scházejí v 1. třídě (Motýlci) na pavilonu A dole
V 07.00 odvádí učitelky děti do ostatních tříd a tam pokračují v hrách a zábavných činnostech dětí dle programu.
Žádáme rodiče, aby své děti vodili do MŠ včas, nejpozději do 08.00 hod., kdy se uzavírá docházka.

Pokud potřebujete přijít později, nahlaste to předem, p. učitelkám na třídách nebo telefonicky do 08.00 hod. na telefonu 472 772 694

Po obědě:

Pokud vyzvedáváte dítě po obědě (nechodí li po obědě pravidelně) nahlaste tuto skutečnost při předávání dítěte do MŠ.
Dítě vyzvedávejte mezi 12.00 a 12.30
Dítě obdrží odpolední svačinu.

Odpoledne :

Do 15.30 si děti vyzvednete na svých třídách.
Od 15.30 do konce provozní doby MŠ budou všechny děti na pavilonu A v přízemí ve třídě Motýlků.